Jeseni 2014 sta bili v Globasnici ustanovljeni Informacijska pisarna in Dnevni center aktivnosti za starejše, ki ju delno sofinancira Evropska unija v okviru druge prednostne naloge (trajnostni in skladen razvoj) v okviru Evropsko teritorialnega
sodelovanja SI-AT.

Namen čezmejnega projekta ASSO

(Avstrijsko-slovensko socialno omrežje/Österreichisch-slowenisches soziales Netzwerk)

je, da bi starejšim ljudem v regiji Spodnje Koroške omogočil kakovostno, zdravo in aktivno staranje in ohranil njihovo telesno in duševno vitalnost. Poleg izboljšanja storitev za starejše želimo krepiti tudi sodelovanje med vsemi generacijami in pomagati starejšim pri vsakdanjih opravilih, težavah in izzivih.