Inštitut za širjenje inovativnosti in kulture Hevreka!
Tržaška cesta 116
1000 Ljubljana

E-pošta: info@hevreka.si
Splet: www.hevreka.si

AACC Alpe-jadranski center za čezmejno sodelovanje
AACC Alpe-Adria Zentrum für grenzüberschreitende Kooperation
A-9020 KLAGENFURT / CELOVEC
Neuer Platz 10

Tel.: +43 (0)463 500 762
Fax: +43 (0)463 591 657
E-pošta
: office@aacc.or.at
Splet: www.aacc.or.at

Mestna zveza upokojencev Ljubljana
Ulica Janeza Pavla II. 4
1000 Ljubljana

E-pošta: mzu@siol.net
Splet: www.dca-ljubljana.org

SOCIAL, socialno varstvene in druge storitve, d.o.o.
Ulica V. prekomorske brigade 13
3000 Celje

E-pošta: primoz.boznik@social-celje.si

Zavod za medgeneracijsko povezovanje Zlata leta
Nove Loke 44
3330 Mozirje

Tel.: +386 (0)41 783 469
E-pošta:
info@zlataleta.com
Splet: www.zlataleta.com

Skupnost Koroških Slovencev in Slovenk
Gemeinschaft der Kärntner Slowenen und Sloweninnen
Neuer Platz 10
A-9020
Klagenfurt /  Celovec
Avstrija

Tel.: +43 (0)463 591 659
Fax: +43 (0)463 591 657
E-pošta: office@skupnost.at