Partnerji projekta ASSO so se sestali zadnji dan marca 2015. Obravnavali so naloge za končno poročilo projekta. Na svojem osmem srečanju so si izmenjali tudi informacije po posameznem partnerju.

asso-31mar2015

Presegli so skoraj vse zastavljene kazalnike in cilje v projektu. Na področju informativnih dogodkov je bilo devet dogodkov (predvidenih 5):

  • udeležba in predstavitev projekta ASSO na 14. Festivalu za 3. življenjsko obdobje v Ljubljani ter
  • na sejmu Družina, zdravo življenje v Celovcu,
  • izvedeni sta bili dve tiskovni konferenci ( Celovec in Ljubljana),
  • 4 informativni dnevi ( v DCA Ljubljana) o projektu ter
  • predstavitev projekta na tematskem sestanku članov  MZU.

Predvidenih 40 dogodkov, seminarjev, delavnic, svetovanj, čezmejnih izmenjav, slovenske vsebine v Avstriji in avstrijski teden v Sloveniji je bilo preseženih. Skupno je bilo preko 100 različnih vsebin v Avstriji in Sloveniji.

Tudi medijsko je bil projekt dobro spremljan, enako pa velja tudi za dvojezično spletno stran.

Izdelana je bila mednarodna raziskava o dnevnih centrih v Evropi.

Hkrati so tekoče evalvirali svoje delo. Končna ugotovitev je bila, da je projekt ASSO zelo dobro uspel.